Uitlaatgasnabehandeling

Content
  • Productinformatie

    Uitlaatgasnabehandeling: schone motoren betekenen betere prestaties

    De maximumwaarden voor de uitstoot van schadelijke stoffen worden steeds strenger. Om aan deze waarden te kunnen voldoen moet niet alleen de brandstofverbranding zo schoon mogelijk verlopen, maar moet ook het uitlaatgas worden nabehandeld. De uitstoot van stikstofoxiden van een moderne dieselmotor is nu 96% lager dan die van een typische dieselmotor uit 1990. De SCR-katalysator (SCR = Selective Catalytic Reduction) en het Denoxtronic-systeem van Bosch hebben de resterende stikstof nog verder verminderd met meer dan 90%. Het is dan ook niet verwonderlijk dat, in sommige steden, de behandelde uitlaatgassen schoner zijn dan de gewone omgevingslucht.